Uw mening telt! Welkom bij het Meander Patiënttevredenheidsonderzoek

Door uw ervaringen over onze zorgverlening met ons te delen, kunnen wij uw zorg en die van andere patiënten verbeteren. Het invullen van de PREM-vragenlijst kost maar 10-15 minuten en u bent hiermee van grote waarde voor ons, uzelf en uw medepatiënten.

 

Dankzij uw bijdrage aan deze vragenlijst hebben wij in 2019 het thema samen beslissen verder geïntroduceerd bij onze medewerkers.

 

Wij meten uw ervaringen door middel van de PREM-vragenlijst. PREM staat voor Patient Reported Experience Measurement en is de landelijke standaard om patiëntervaringen te meten.

 

In de uitnodigingsbrief heeft u een inlogcode ontvangen. Vul de inlogcode hier rechts in en klik op start om te beginnen (bij mobiele gebruikers staat dit onderaan). Wanneer u NIET wilt deelnemen aan deze vragenlijst, klik dan op de link ‘afmelden voor deze vragenlijst’ en vul uw inlogcode in.

 

Deelname is geheel vrijwillig en de antwoorden worden anoniem verwerkt. Het is voor ons niet mogelijk om uw antwoorden te koppelen aan uw gegevens binnen Meander.

 

Bedankt voor uw medewerking!

 

Raad van Bestuur Meander Medisch Centrum

Heeft u een code ontvangen?

Vul uw code hieronder in en klik op "start de vragenlijst" om te beginnen.

Wilt u niet meer uitgenodigd worden voor deze vragenlijsten? Klik hier om af te melden: